Komunikacja Użyteczności Publicznej

  1. GAWORZYCE – POLKOWICE
  2. PRZEMKÓW – POLKOWICE