Akcjonariusze

Zapraszamy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Szczegóły w załączniku.  Załącznik

„INTERTRANS” PKS S.A.

Siedziba spółki
ul. Piastowska 5
67-200 Głogów

Dane spółki
REGON: 390688876
NIP: 693 18 56 002
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081917
Kapitał zakładowy: 1 003 200,00 zł