Świąteczne zmiany w rozkładzie jazdy


„INTERTRANS” PKS S.A. w Głogowie uprzejmie informuje, że w okresie 23 grudnia 2017 r. do 01 stycznia 2018 r. komunikacja będzie prowadzona następująco:

23 grudnia 2017 r – jak w soboty
24 grudnia 2017 r. – jak w niedziele (z zastrzeżeniem, że nie będą wykonywane kursy oznaczone literą m, n , g, h )
25 grudnia 2017 r. – komunikacja nie będzie realizowana
26 grudnia 2017 r. – jak w święta ( zgodnie z oznaczeniami)
od 27 – 30 grudnia 2017 r. – jak w dni wolne od nauki szkolnej ( nie będą wykonywane kursy oznaczone literą S)
31 grudnia 2017 r. – jak w niedziele (z zastrzeżeniem, że nie będą wykonywane kursy oznaczone literą m, n )
01 stycznia 2018 r – komunikacja nie będzie realizowana