Parking

OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY:

 

Załącznik nr 4 – Cennik 2022                            Regulamin 2022                                        Załącznik nr 1 – RODO pdf

 

W przypadku pierwszego wyjazdu, bądź braku karty parkingowej należy ją wyrobić w biurze w pokoju nr 7 lub nr 2 w godzinach 700-1500.

Karta zostanie również wydana w momencie wpłynięcia przelewu na konto, o ile w tytule przelewu zostały podane wszystkie dane.

Koszt wyrobienia karty: 10 zł

Koszt 1 dnia postoju auta osobowego: 10 zł

Koszt 1 miesiąca postoju auta osobowego: 60 zł

INTERTRANS” PKS Sp. z o.o.

Ul. Piastowska 5, 67-200 Głogów

BANK PEKAO SA

25 1240 3464 1111 0010 6860 4780

KIEROWCO !!!

JEŚLI WYJEŻDZASZ W NOCY, W WEEKEND, BĄDŹ POZA GODZINAMI PRACY BIURA, PROSZĘ O WYKONANIE PRZELEWU I PODANIE W TYTULE SWOICH DANYCH KONTAKTOWYCH, ORAZ NUMERU REJESTRACYJNEGO AUTA. ODEZWIEMY SIĘ DO CIEBIE.

PROSZĘ O UISZCZENIE OPŁATY NIEZWŁOCZNIE PO POZOSTAWIENIU POJAZDU NA ZAJEZDNI

NIEWNIESIENIE OPŁATY ZA PARKOWANIE W TERMINIE 7 DNI SKUTKOWAĆ BĘDZIE NALICZENIEM REGULAMINOWEJ KARY – 100 ZŁ ZA KAŻDY MIESIĄC POSTOJU + OPŁATA ABONAMENTOWA ZA DANY MIESIĄC

KARTĘ PARKINGOWĄ PROSZĘ UMIEŚCIĆ ZA PRZEDNIĄ SZYBĄ, W WIDOCZNYM MIEJSCU

 

 

 


UWAGA !

Informujemy, że od dnia 21 czerwca 2021r. jedynym miejscem do przeładunku dla kierowców firmy ARRA GROUP jest oznaczone na mapie miejsce przy stacji paliw na zajezdni przy ul. Piastowskiej 5, 67-200 Głogów.

Wyrzucanie śmieci jest dozwolone tylko w tej strefie, do kosza na odpady komunalne.

Prawidłowe ustawienie samochodów, to BUS stojący na miejscu przeładunku, prostopadle do jezdni.

Auto osobowe równoległe do jezdni, na kostce brukowej.

Przeładunek oraz wyrzucanie odpadów w innych miejscach jest zakazane!*

*W przypadku nie dostosowania się do panujących zasad będą wyciągane konsekwencje.

Miejsce przeładunku zostało zaznaczone na mapie kolorem czerwonym.

W razie dodatkowych informacji dot. parkingu udzielimy w lokalu nr. 7 w Biurowcu.