Kontakt

„INTERTRANS” PKS Sp. z o.o.

Siedziba spółki
ul. Piastowska 5
67-200 Głogów

Dane spółki
REGON: 390688876
NIP: 693 18 56 002
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000936367
Kapitał zakładowy: 1 003 200,00 zł

 

Sekretariat (7:00 – 15:00)

ikonki_intertrans www-02(1)76 835 00 66

ikonki_intertrans www-03(1)sekretariat@intertranspks.com.pl