UWAGA PODRÓŻNI !!!


„INTERTRANS” PKS S.A. w Głogowie uprzejmie informuje, że w okresie 23 grudnia 2019 r.

do 03 stycznia 2020 r. komunikacja będzie prowadzona następująco:

23 grudnia 2019 r. – jak w dni wolne od nauki szkolnej ( nie będą wykonywane kursy oznaczone literą S, r )
24 grudnia 2019 r. – jak w dni wolne od nauki szkolnej (z zastrzeżeniem, że nie będą wykonywane kursy oznaczone literą S , r , m, n , g, h )
25 grudnia 2019 r. – komunikacja nie będzie realizowana
26 grudnia 2019 r. – jak w święta ( zgodnie z oznaczeniami)
27 grudnia 2019 r. – jak w dni wolne od nauki szkolnej ( nie będą wykonywane kursy oznaczone literą S , r )
28 grudnia 2019 r. – jak w soboty
29 grudnia 2019 r. – jak w niedziele
30.XII.2019 r. oraz 02-03.I.2020 jak w dni wolne od nauki szkolnej ( nie będą wykonywane kursy oznaczone literą S , r )
31 grudnia 2019 r. – jak w w dni wolne od nauki szkolnej (z zastrzeżeniem, że nie będą wykonywane kursy oznaczone literą S , r , m, n )
01 stycznia 2020 r. – komunikacja nie będzie realizowana