PRZYWRÓCENIE KURSU Z GRĘBOCIC I PRZEDMOŚCIA DO GŁOGOWA


Informujemy, że od 29.06.2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku wznawiamy wykonywanie następującego kursu:

    • 6:10 GRĘBOCICE SZKOŁA – GŁOGÓW przez Przedmoście

Szczegółowy przebieg kursu na grafice.