Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy – fundusze europejskie

 

 

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość projektu 274 042.68 PLN w tym : wkład Funduszy Europejskich 274 042.68 PLN